Hĺbkové znázorenie rozloženia jednotlivých foriem geotermálnej energie v zemskej kôre.

potencial zeme Potenciál Zeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 základné kroky pre využitie energie zeme pomocou tepelných čerpadiel

Len kvalitne vypracovaný projekt získania energie z vody, alebo zo zeme pre vykurovania alebo prípravu teplej užitkovej vody pomocou tepelného čerpadla zaručí investorovi rýchlu návratnosť finančných prostriedkov a dlhodobú prevádzkovú životnosť (15 a viac rokov) . Ideálnym riešením súčasne vypracovať aj projekt nízkoteplotného podlahového vykurovania, alebo chladenia, rozvodov pitnej i teplej vody.

Investor však musí do zadania pre výpočty uviesť aj všetky zámery budúceho využitia tepelného čerpadla okrem vykurovania a prípravy TUV napr. ohrevu vody v krytom bazéne, vykurovania zimnej záhrady či jej chladenia kapilárnymi rohožami, pretože tepelné čerpadlo je potrebné navrhnúť na plný výkon, aj pre takúto budúcu potrebu tepla.

1.Posúdenie vhodnosti lokality

V našich zemepisných šírkach je najvhodnejší a najekonomickejší typ tepelného čerpadla voda-voda alebo zem-voda. .Posúdenie vhodnosti využitia tepla z podzemnej vody, alebo zo zeme sa vykonáva podľa údajov z Atlasu podzemných vôd Slovenska pre tepelné čerpadlá z r.2006. Potom sa upresňuje miesto vrtov podľa lokality stavby, predbežného senzibilného merania, alebo geofyzikálneho merania s farebným výstupom rezu hornín a vody až do hĺbky 100m.

2.Projekt geologickej úlohy

Na základe výsledkov Posúdenia bod 1. sa vypracuje Projekt geologickej úlohy podľa Geologického zákona č.569/2007. V tomto projekte sa určia všetky parametre budúceho vodného, alebo zemského „kohútika“ tepelnej energie. Taktiež je tam vyčíslená potreba vrtov, ich hĺbka, skúšky výdatnosti, vsakovacie a stúpacie skúšky. Dôležitým výstupom je aj chemický rozbor vody a stanovenie trvale čerpateľného množstvo vody z vrtu. Záverečná správa je vypracovaná a podpísaná certifikovanou osobou pre hydrogelógiu.
Poznámka : tepelné čerpadlo nespotrebováva žiadnu vodu, len ju ochladzuje o 4°C, čím využíva jej vysoký energetický potenciál.

3. Štúdia návratnosti

Štúdia zodpovedá prakticky na všetky otázky týkajúce sa nákladov spojených s dodávkou tepelného čerpadla na kľúč vrátane dodávky vody na kľúč.. Vypočítané hodnoty sú v štúdii porovnávané s nákladmi pri použití plynového, alebo elektrického vykurovania, či pevného paliva. Podľa zákona o odbere elektrickej energie musí jej poskytovateľ pre tepelné čerpadlo dať zvýhodnenú sadzbu (napr. v súčasnosti pre fyzické osoby to je 1,97 Sk/kWh).
Záverečná informácia: životnosť tepelného čerpadla je min. 15 rokov, potom sa vymení max. kompresor tepelného čerpadla a čerpadlo v studni v cene okolo 15 % ceny dodávky tepelného čerpadla a tepelné čerpadlo pracuje ďalších 15 rokov a, podotýkam, bez akejkoľvek závislosti od budúcich cien plynu, ropy alebo pevného paliva, alebo ich nedostatku.

css.php