Hĺbka vrtu

[dropcap4]H[/dropcap4]ĺbka vrtu sa navrhuje na základe niekoľkých hydrogeologických kritérií. Klasické domové studne obsahujú v každom metri hĺbky 500 litrov vody, preto stačí aby podľa doporučenia STN 75 5115 boli takého studne hĺbené najmenej 2 metre pod hladinu podpovrchovej vody (v zastavaných a hospodársky využívaných oblastiach odporúčame hĺbenie minimálne po narazenie hydrogeologického kolektoru „podzemnej vody“ pre zabezpečenie dostatočnej kvality čerpanej vody) avšak spätná akumulácia vody do studne je veľmi zdĺhavá a zabraňuje jej trvalému využitiu.

[dropcap4]O[/dropcap4]proti bežným studniam vrty obsahujú v jednom metri hĺbky menšie množstvo vody avšak akumulácia podzemnej vody je vďaka vhodnej konštrukcii dostačujúca. Pre nárazový odber vody z menej výdatných vrtov je potrebné zabezpečiť akumumuláciu vody mimo vrtu. Vynikajúcim riešením je použitie tlakovej nádoby umiestnenej v šachte nad vrtom, ktorá zároveň slúži ako pretlakové zariadenie, čím je možné zabezpečiť dostatočný tlak vody na akomkoľvek mieste vo Vašom rodinnom dome bez potreby inštalácie cenovo náročných zariadení.

Dôležitá je aj konštrukcia vrtu

[dropcap4]P[/dropcap4]re správnu funkčnosť vrtu je potrebné navrhnúť vrt dostatočne hlboký a správne konštruovaný, aby pri čerpaní nebola prekročená hranica maximálnej prítokovej rýchlosti podzemnej vody. Rýchlosť prúdenia podzemnej vody má určité medze, pri ich prekročení dochádza k vplavovaniu horninových častíc do vrtu, alebo dokonca k jeho postupnému zničeniu.

[dropcap4]P[/dropcap4]okiaľ máte záujem, aby životnosť Vašej studne bola zrovnateľná so životnosťou Vášho rodinného domu, je potrebné zabezpečiť správnu konštrukciu vrtu a správne zvolený spôsob realizácie vrtných prác. Väčšina takzvaných studniarov oprášila staré lomové / ruské vrtné súpravy určené pre prieskumné vrty s priemerom do 125mm a bez akýchkoľvek odborných znalostí sa cez noc stali vrtármi.

Hrozby pri neodborne vykonanom vrte

[dropcap4]Z[/dropcap4] dôvodu nedostatočného vrtného priemeru a odbornosti sa až príliš často stáva, že vrt sa nepodarí kvalitne zabudovať a slabá, väčšinou žiadna vrstva filtračného obsypu nechráni vrt v dostatočnej kvalite, čo spôsobuje časté poruchy v stenách vrtu a jeho trvalé zanášanie. Správny návrh obsypovej filtračnej vrstvy a použitie vhodné spôsobu vŕtania vytvorí v okolí vrtu dostatočne pevnú klenbu, ktorá bráni uvoľňovaniu zvetraných častíc hornín. Úzke vrty bez obsypu nemajú zaručenú pevnosť, ohrozujú okolie studne a ich životnosť je nepriamo úmerná prevoznej záťaži. Približne 30% našej práce tvorí nahradzovanie úzkych nevhodne konštruovaných vrtov, ktoré prestali fungovať už po prvej sezóne, plnohodnotnými kvalitnými vrtmi s dostatočným množstvom obsypu.

oporučená hĺbka podvŕtania pod narazenú vodnú hladinu pri vŕtaní
Účel vrtu v nesúdržných horninách V skalných horninách
Povrchové čerpadlo 4 až 6 m 5 až 10 m
Rekreačná chata 4 až 6 m 10 až 15 m
Rodinný dom 6 až 10 m 15 až 20 m
Vrty pre závlahu 8 až 10 m 20 až 30 m

Nenechajte sa zlákať cenou

[dropcap4]S[/dropcap4]právna funkčnosť vrtu je závislá aj od iných podstatných kritérií a vlastností nezanedbateľných pri konštrukcii vrtu, ako priemer vrtu a vystrojovacieho materiálu, rozsah a vhodné umiestnenie filtračnej časti vrtu, vhodnosť vystrojovacie materiálu, znalosť geologického podložia a spôsob prevedenia vrtných prác. Mnoho majiteľov lacných vrtov už má svoje skúsenosti a každý z nich potvrdí, že lákavá úspora pri investícii za neskoršie starosti určite nestojí. Ponechajte prípravu a realizáciu vrtu na odborníkov a zabudnite na akékoľvek ďalšie starosti.

css.php