Hydroizolačné práce

Akvatron

Hydroizolácie povrchových a podzemných stavieb voči vode, ropným produktom

[blockquote1]Odstránenie prienikov tlakovej vody v betónových a železobetónových konštrukciách[/blockquote1]

[blockquote1] Trvalé odstránenie vlhnutia vonkajších a vnútorných cementových omietok vrátane trhlín[/blockquote1]

[blockquote1]Antikorózna ochrana betónových a železobetónových konštrukcií[/blockquote1]

Použitie Akvatron

[blockquote1]Spomaľuje rozpad stavebných konštrukcií pri cyklickom zmrazovaní a rozmrazovaní[/blockquote1]

[blockquote1]Zvyšuje pevnosť a odolnosť betónu proti pôsobeniu rôznych roztokov riedených kyselín, zásad a pod.[/blockquote1]

[blockquote1]Pouţiteľnosť pre starý, alebo nový betón, cementové omietky, potery a pod.[/blockquote1]

[blockquote5]Stiahnite si prezentáciu Akvatron[/blockquote5]
[blockquote5]Stiahnite popis, ceny a ponuky Akvatron izolácie[/blockquote5]

Hydroizolácie

Podľa zistených parametrov okolia sa navrhneme vhodný variant izolácie proti zemnej vlhkosti, podzemnej tlakovej alebo beztlakovej vode, izolácie proti agresívnej vode a chladnej vode. Zemná vlhkosť závisí od množstva zrážok, hĺbky podzemnej vody a od kapilarity pôdy.

Vrátane špeciálnych hydroizolácií

[blockquote5] viac informácií o špeciálnych izoláciách[/blockquote5]

css.php