Využitie vody

[dropcap4]V[/dropcap4]odu zo studne je možné využívať rovnako ako bežnú úžitkovú vodu z vodovodu v domových rozvodoch, pre polievanie záhrad a parkov, napúšťanie bazénov a technické účely. Pri hlbších vrtoch, zvyčajne nad 30 metrov, vhodnom geologickom podloží a vhodnej vertikálnej zonálnosti je možnosť využívať vodu pre pitné účely.

Zníženie nákladov za vodu

[dropcap4]A[/dropcap4]ž 95% spotrebovanej pitnej vody v domácnosti je použitých na iné ako pitné účely, pričom všetka použitá voda je rovnakej kvality za rovnakú cenu. Z ekologického aj ekonomického hľadiska je jasné, že využívaním vody z vlastného zdroja je nielen možné ušetriť viac ako 95% nákladov, ale aj prispieť k ochrane a udržaniu trvalých zásob pitnej vody.
Vlastná studňa Vás odbremení od nutnosti pripojiť rodinný dom na lokálny vodovodný systém, čím sa otvára možnosť začať s výstavou na akomkoľvek mieste, a odbremeniť sa od nákladov spojených s vybudovaním vodovodnej prípojky a odberom vody.

css.php