Využitie vody pre energetické účely

Vyhľadanie vody

  • Expertízne posúdenie lokality s výskytom podzemnej vody v litroch za sekundu
  • Vyhľadanie vhodného miesta na vrt, studňu
  • Vyvŕtanie resp. vyhĺbenie čerpacích a vsakovacích vrtov
  • Skúšky výdatnosti studne vrátane chemického rozboru vody v studni
  • Vydanie overovacieho certifi kátu celoročnej výdatnosti vody v studni

Legislatíva

  • Spracovaná pre SR a ČR zákonné využitie vody

Ekoenergia

  • Komplexné služby spojené s dodávkou tepelných čerpadiel

Obnovenie vody

  • Sanácia a obnova starých studní
  • Filtrovanie vody pre technologické účely, resp. úpravňa vody pre pitný režim

Odstránenie vody

  • Z muriva a aj betónových konštrukcií

Mimoriadna ponuka pre vykurovanie a ohrev úžitkovej vody pre majiteľov studní, alebo nezamŕzajúcich vodných zdrojov v blízkosti stavieb, alebo pre všetkých záujemcov, ktorí by vodu chceli využívať pod heslom TEPLO Z VODY

css.php