perun1 Rodinné domy (do 50 kW)

Rok inštalácie: 2005
Ročná spotreba tepla celkom: 114 700 kWh
Tepelné čerpadlo: DS 5043.3
Tepelný výkon: 44,9 kW
Elektrický príkon: 8,2 kW

Rozdiel investičných nákladov medzi tepelným čerpadlom a elektrokotlom: 535 200 Sk

Ročná úspora prevádzkových nákladov realizovaným riešením: 143 900 Sk

Návratnosť: 3,7 roka
perun3 Rodinné domy (do 50 kW)[dropcap4]T[/dropcap4]epelné čerpadlo typ voda/voda vykuruje novovybudovaný penzión pomcou podlahového vykurovania. Popritom tepelné čerpadlo zohrievá teplú úžitkovú vodu. Ako primárny zdroj tepla využíva tepelné čerpadlo vodu zo studne s teplotou 10°C.

Rodinný dom Mýto pod Ďumbierom

rd dumbier1 Rodinné domy (do 50 kW)

Rok inštalácie: 2004
Ročná spotreba tepla celkom: 59 015 kWh
Tepelné čerpadlo: DS 5023.3
Tepelný výkon: 23,1 kW
Elektrický príkon: 4,1 kW

Rozdiel investičných nákladov medzi tepelným čerpadlom a elektrokotlom: 265 000 Sk

Ročná úspora prevádzkových nákladov realizovaným riešením: 74 500 Sk

Návratnosť: 3,6 roka

[dropcap4]T[/dropcap4]epelné čerpadlo vyhrieva prostredníctvom podlahového vykurovania rodinný dom s penziónom a zároveň ohrieva teplú úžitkovú vodu v 1000 l zásobníku. Energiu získava z prameňa, ktorý vyviera v blízkosti domu.

Galéria

css.php