Najznámejšie zdravotné riziká predstavujú

[dropcap4]K[/dropcap4]ontaminácia pitnej vody Mikrobiologická kontaminácia vody (patogénne mikroorganizmy, parazity a pod.) spôsobuje infekčné ochorenie. Chemická kontaminácia vody môže spôsobiť akútne alebo chronické poškodenie organizmu napr. vysoká koncentrácia dusičnanov a dusitanov spôsobuje dusičnanovú methemoglobinémiu dojčiat.

 

Nedostatok zdravotne bezchybnej vody

[dropcap4]N[/dropcap4]edostatok zdravotne bezchybnej pitnej vody môže spôsobiť nepriame dôsledky na zdravie akými sú „ ochorenia z nedostatku vody“ – infekčné, najmä črevné, kožné zo zníženia osobnej hygieny a pod.

 

Zmeny zmyslových vlastností vody

[dropcap4]Z[/dropcap4]meny senzorických (zmyslových) vlastností vody (chuť, farba, zápach) môže spôsobiť skupina rias, húb aktinomycét, železitých a sírnych baktérií. Aj keď väčšina z nich nespôsobuje vážne ochorenia, senzorické zmeny vyvolávajú odpor spotrebiteľov a znižujú kvalitu vody.

css.php