Špeciálne banské a búracie práce

[dropcap4][colored]1.[/colored][/dropcap4]

prehlbovanie, čistenie a stabilizácia studne priemeru 12 m vrátane úpravy vody

[blockquote4]3 1 Špeciálne banské a búracie práce [/blockquote4]

[dropcap4][colored]2.[/colored][/dropcap4]

búracie a likvidačné práce priemyselného objektu teplárne vo výmere zastavanej plochy 4 500 m2 (výška 40 m) vrátene konštrukcií a pätiek parovodov a úpravne vody

[blockquote4]3 2 Špeciálne banské a búracie práce[/blockquote4]

[dropcap4][colored]3.[/colored][/dropcap4]

búracie a likvidačné práce obilného skladu zastavanej plochy 200 m2

[dropcap4][colored]4.[/colored][/dropcap4]

likvidácia kotviacej pätky turbogenerátora plochy prierezu 9 m2 za použitia nevýbušných metód rozpojovania a vytvorenia ochranného obalu proti prašnosti
css.php