Novinka v úsporách

Je to aj vďaka novele zákona o energetike

Nepremeškajte novinky a inovatívny prístup k vykurovaniu a chladeniu. Vďaka  novele zákona o energetike,  ktorý hovorí o tom, že do 10kW výkonu sa môže každý výrobca energie pripojiť k verejnej sieti a postačí mu len ohlasovacia povinnosť sa sen o energetickej sebestačnosti stáva realitou.

Novela energetického zákona č. 656/2004, platná od 1. 8. 2012, uvádza v § 2 čl. 44 a v § 4 ods. (3), že podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v malom zdroji výrobcom, ak jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5 násobok 12 mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta, a že malým zdrojom na výrobu elektriny je zariadenie z obnoviteľného zdroja s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW. Na osoby podľa tohto odseku (3) sa vzťahuje len oznamovacia povinnosť.

Sme certifikovanou firmou pre dodávku úsporných riešení

Z celospoločenského hľadiska sa jedná o výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

[blockquote2]Zápis firmy INTERGEO, a.s Bojnice v zozname firiem oprávnených montovať tieto riešenia
– klik pre prezretie materiálu
[/blockquote2]
[blockquote2]Certifikát INTERGEO, a.s. Bojnice na montáž systémov
– klik pre prezretie materiálu
[/blockquote2]
[blockquote2]Katalóg hybridných vyhrievaćov firmy Logitex, s.r.o.
– klik pre prezretie materiálu
[/blockquote2]

Na naše riešenia môžete čerpať špeciálny úverový produkt od Unicredit Bank

[blockquote2]Sme partnerom Unicredit Bank pri poskytovaní úveru na financovanie kúpy tovarov a služieb firmy INTERGEO, a.s.
– klik pre prezretie materiálu
[/blockquote2]

Schéma fungovania systému Logitex ako ju montuje INTERGEO, a.s. Bojnice

schema1 Novinka v úsporách

Riešenia roku 2012

  • priamy predohrev vody na vykurovanie
  • ohrev TUV
  • výroba elektrickej energie

Dopytový formulár na toto riešenie

Oops! We could not locate your form.

 

 

css.php