Hybridné kolektory

reklama3 Hybridné kolektory

Už roku 1921 bola Albertovi Einsteinovi udelená Nobelova cena za významné vedecké pokroky v oblasti fotoelektriny. Fotovoltaický systém priamo pretvára slnečnú energiu na elektrický prúd pomocou fyzickej reakcie vyvolanej svetlom slnečných lúčov. Takto získaný jednosmerný prúd je inverterom (meničom napätia) preformovaný na striedavý prúd, použiteľný v domácnostiach.

Hybridný kolektor Volther® predstavuje inteligentný spôsob využitia slnečnej energie. Súčasné využitie viditeľného slnečného svetla a neviditeľného slnečného tepla je hlavným princípom práce tohto technologicky vyspelého zariadenia. Hybridný kolektor Volther® sa vyznačuje šetrnosťou k životnému prostrediu, širokospektrálnym využitím, no hlavne značnou úsporou Vašich financií.

Estetické, jednotné

jednotne Hybridné kolektorySolárne panely používané na výrobu elektrickej energie a ploché kolektory vyrábajúce teplo sa od seba líšia rozmermi aj povrchovou štruktúrou. Súčasné používanie oboch zariadení tvorí neusporiadaný a neestetický obraz. Hybridné kolektory, ktoré tvoria spojenie oboch technológií prinášajú estetický vzhľad a efektívnejšie využitie daného priestoru na streche.

Stačí menej

Z dôvodu, že na výkon fotovoltaického systému vplýva teplo negatívne, užívatelia sú nútený využiť čo najväčšiu plochu na streche pre dosiahnutie požadovaného výsledku. Vďaka unikátnej kombinovanej technológii hybridného kolektora, ktorá zabezpečuje ochladzovanie fotovoltaického panela sa výrazne zníži počet potrebných panelov na vytvorenie požadovaného výkonu. V praxi to teda znamená, že výroba cieľového množstva elektrickej energie pre domácnosť je dosiahnuteľná využitím výrazne menšej strešnej plochy.

Väčšia účinnosť

ucinnost Hybridné kolektoryNevýhodou komerčných fotovoltaických článkov je fakt, že ich výkon produkcie elektrickej energie je výrazne znižovaný rastúcou teplotou povrchu zariadenia. Pri každom zvýšení teploty o 1 °C sa výkon výroby elektrického prúdu zníži o 0,33 až 0,5% v závislosti od druhu fotovoltaických článkov. Komerčný fotovoltaický panel sa môže v priebehu letného dňa zohriať až na 110 °C, čo spôsobuje obrovské výkonové straty. Fotovoltaický panel teda potrebuje pre svoj výkon čo najviac slnečného svetla, no popritom paradoxne, čo najmenej tepla. U hybridných kolektoroch Volther® sa tento problém vďaka kombinovanej technológii nevyskytuje v takej miere. Termická časť zariadenia, ktorá má za úlohu produkciu tepelnej energie, sústavne odvádza teplo k nádrži a tým teda zabezpečuje nepretržité ochladzovanie fotovoltaickej časti zariadenia. Teplota hybridného kolektora Volther® sa takto nikdy nedostane nad 70 °C. V prípade prevádzky hybridných kolektorov Volther® sa priemerná povrchová teplota zariadenia pohybuje okolo 45 °C. Tým pádom je výkon výroby elektrickej energie hybridného kolektora v porovnaní s bežným zariadením vyšší celoročne až o 20%.

Zelená energia

energia Hybridné kolektoryV posledných rokoch vzniká čoraz viac diskusií o nezodpovednom životnom štýle ľudstva, ktorý zo sebou prináša nadmerné plytvanie energetických zdrojov. Životný štýl ľudstva, ktorý je závislý na fosílnych palivách nie je možné už dlho udržiavať v aktuálnom štandarde. Čoraz častejšie uprednostňovanie obnoviteľných zdrojov energie je aj výsledkom rozširujúcich sa informácií o ozónovej diere, ktorú vo vysokej miere ovplyvňujú emisie oxidu uhličitého. Využívať obnoviteľné zdroje energie nie je len otázkou zodpovednosti ale povinnosťou ľudstva.

Okrem všetkých spomínaných výhod používania hybridných kolektorov je dôležitý aj fakt, že inštalácia tohto zariadenia v značnej miere zvýši hodnotu budovy.

css.php