Ekologické a sanačné práce

[dropcap4][colored]1.[/colored][/dropcap4]

mechanizované odprašovacie práce na skládke popolovín formou špeciálnej mechanizácie a postrekov popolčekových polí

[blockquote4]4 4 Ekologické a sanačné práce[/blockquote4]

[dropcap4][colored]2.[/colored][/dropcap4]

monitoring a sledovanie drenážneho systému vôd republikového úložiska rádioaktívnych odpadov pre hodnotenie bezpečného stavu

[blockquote4]4 1 Ekologické a sanačné práce[/blockquote4]

[dropcap4][colored]3.[/colored][/dropcap4]

sanačné práce atiky veľkoobjemového obytného domu (500 bytov) za použita vysokotlakého vodného lúča 1200 bar (práce v ČR Praha-Prosek)

[blockquote4]4 2 Ekologické a sanačné práce[/blockquote4]

[dropcap4][colored]4.[/colored][/dropcap4]

sanačné, búracie a rekonštrukčné práce na odstránenie statických porúch kláštora (skelet oceľový nitovaný v kombinácii s výmurovkami a drevom – Nemecko, Mníchov)

[blockquote4]4 3 Ekologické a sanačné práce[/blockquote4]

[dropcap4][colored]5.[/colored][/dropcap4]

rektifikačno-stabilizačné práce na žeriavových dráhach úložiska rádioaktívnych odpadov vrátane geodetického zamerania

[blockquote4]4 5 Ekologické a sanačné práce[/blockquote4]

css.php