[dropcap4]1.[/dropcap4] OBHLIADKA A GEOLOGICKÉ POSÚDENIE LOKALITY

-optimálny návrh situovania a konštrukcie studne
-prístup k miestu vrt široký minimálne 2,8 metra, výška 3,5 metra
-vypracovanie cenovej ponuky pre realizáciu vrtných prác

[dropcap4]2.[/dropcap4] PROJEKT VRTNÝCH PRÁC

-podpísanie objednávky a zmluvy o dielo
-projektová dokumentácia podľa ustanovení miestnej samosprávy

[dropcap4]3.[/dropcap4] VYBAVENIE POVOLENIA A OHLÁSENIE NA BANSKOM ÚRADE

-ohlasovacia povinnosť, prípadne iné žiadosti podľa ustanovení miestnej samosprávy
-informácie ohľadom povolenia získava zákazník v centre miestnej samosprávy, nakoľko každá samospráva udeľuje povolenia podľa vlastných ustanovení

[dropcap4]4.[/dropcap4] ODVŔTANIE VRTU

-príprava miesta realizácie, realizácia vrtných prác v každom ročnom období
-doba realizácie 1 až 2 dni podľa geologických podmienok

[dropcap4]5.[/dropcap4] VYSTROJENIE VRTU ŠPECIÁLNYM BUDOVACÍM MATERIÁLOM PVC

-vystrojenie vrtu špeciálnym budovacím materiálom PVC / NEREZ podľa zadania odsúhlaseného geológom pre správny odber podzemnej vody

[dropcap4]6.[/dropcap4] ŠTRČÍKOVÝ FILTRAČNÝ OBSYP VRTU

-inštalácia filtračného obsypu do vrtu pre vytvorenie ideálnych filtračných vlastností vrtu a dosiahnutie požadovanej kvality čerpanej vody

[dropcap4]7.[/dropcap4] ODTESNENIE POVRCHOVÝCH A POZEMNÝCH VOD

-na základe geologických a zadávacích podmienok prebehne izolácia vrchnej časti vrtu pomocou ílovitého tesnenia proti kontaminácii podzemných vôd

[dropcap4]8.[/dropcap4] VYČISTENIE A ZAČERPANIE VRTU

-vyčistenie vrtu od vzniknutého kalu, hydrodynamická skúška na overenie tlakových pomerov v okolí vrtu a stanovenie exploatačného množstva vody pre dlhodobé využívanie

[dropcap4]9.[/dropcap4] TECHNICKÁ SPRÁVA O REALIZOVANÍ VRTU, LABORATÓRNE ROZBORY VODY

-vypracovanie a dodanie záverečnej správy s podrobným popisom vyhotovenia studne
-vyhotovenie rozboru vody pre určenie jej ďalšieho využitia

[dropcap4]10.[/dropcap4] DODÁVKA A MONTÁŽ ČERPACEJ TECHNIKY, ROZVODOV A KRYCEJ ŠACHTY

-dodávka čerpacej techniky a rozvodov podľa zadávacích podmienok z Vašej novej studne až k miestu spotreby na základe zadávacích podmienok

css.php