Hlbinné vrty sa realizujú v miestach s obmedzenými zásobami podzemných vôd, ktoré by nepostačovali pre trvalý chod tepelného čerpadla a mohlo by prísť k ich vyčerpaniu, prednostne v poloskalných a sklaných horninách ktoré sú typické vynikajúcou tepelnou vodivosťou a tepelným prestupom, v kombinácii s podzemnou vodou aj nadmernou objemovou tepelnou kapacitou. Vrty sa realizujú do hĺbky 50 až 300 metrov, kde sa udržuje konštantná teplota 8 – 15 °C a je nezávislá na počasí. V lete sa táto teplota využíva nachladenie objektov. Studničné vrty sa realizujú pomocou dvoch studní: čerpacej avsakovacej – s priemerom vystrojenia do 500 mm a výdatnosti až 30 l/s, čím sa zabezpečí celoročný bezproblémový chod tepelného čerpadla.Vo vrtoch v geotermálnych kolektoroch prúdi nemrznúca kvapalina, ktorá odoberá teplo horninového prostredia, pričom sa ohrieva na teplotu približne 5 °C, ktorú pri prechode systémom tepelného čerpadla odovzdá pracovnému médiu. Hlbinné geotermálne vrty predstavujú formu realizácie primárneho okruh, ktorá nepretržite zaručuje trvalý odber tepelnej energie a stabilný vysoký vykurovací výkon tepelného čerpadla s minimálnymi priestorovým záberom pozemku.

geotermalny vrt Hlbinné vrty

css.php