Rekonštrukcie ciest a mostov

[dropcap4][colored]1.[/colored][/dropcap4]

rekonštrukcia prístupových ciest, tankovacích miest a parkovacích plôch vrátane ekologickej izolácie na čerpacích staniciach PHM

[blockquote4]5 1 Rekonštrukcie ciest a mostov[/blockquote4]

[dropcap4][colored]2.[/colored][/dropcap4]

kompletná rekonštrukcia pojazdovej a pochôdzkovej časti mosta za použitia vysokotlakého vodného lúča 1200 bar (práce v ČR , Praha)

[blockquote4]5 2 Rekonštrukcie ciest a mostov[/blockquote4]

[dropcap4][colored]3.[/colored][/dropcap4]

realizácia drenážneho a odvodňovacieho systému diaľnice vrátane odvodňovacích rybníkov (práce v Nemecku, Norimberg)

css.php