Prečo uvažovať o studni

[dropcap4]A[/dropcap4]ž 95% spotrebovanej pitnej vody v domácnosti a v priemysle je použitých pre iné ako pitné účely, z hľadiska kvalitatívnych vlastností je používaná voda rovnakej kvality za rovnakú obstarávaciu cenu. Pre polievanie trávnikov, sprchovanie, umývanie áut a technické účely sa využíva rovnaká pitná voda ako na varenie či pitie, pričom na danú spotrebovanú vodu sa uplatňujú poplatky za vodné a stočné.

[dropcap4]Z[/dropcap4] ekologického a ekonomického hľadiska je evidentné, že využívaním vody z vlastného zdroja je nielen možné ušetriť viac ako 3 nákladov, ale aj prispieť k ochrane a udržaniu trvalých zásob pitnej vody. Správne konštruovaný vrt prehodnotený hydrogeológom nielenže poskytne dostatočné množstvo úžitkovej alebo pitnej vody, ale zabezpečí aj jej správny odber z podzemných hydrogeologických štruktúr tak, aby nedochádzalo k ovplyvneniu okolitého prostredia a ekosystému.

[dropcap4]Z[/dropcap4] dôvodu že, až 80% vody čerpanej z domových studní sa využíva na závlahu okolitého prostredia, tento proces zabezpečuje spätnú akumuláciu a regeneráciu podzemných vôd v okolí vrtu. Ostatnú časť použitých vôd je možné odvádzať kanalizáciou, alebo použitím ekologických domových čističiek ju opätovne aplikovať do prírodného kolobehu.

[dropcap4]Z[/dropcap4]ákladným kritériom domových studní a lokálnych zdrojov vody je vybudovať ich takým spôsobom, aby negatívne neovplyvnili okolité prostredie a ich využívaním neboli narušené regionálne zásoby ani ochranné pásma jedinečných zdrojov vody.

css.php