Geotermálny kolektor je prakticky najdôležitejší komponent inštalácie tepelného čerpadla zem – voda. Na kvalitu musí byť kladený čo možno najväčší dôraz, pretože vystrojený vrt nie je možné už nikdy opraviť a jeho realizačné náklady sú vysoké. Vystrojenie musí mať tlakovú odolnosť minimálne 16 barov (PN 16). Vyžadovaná záruka investorom by preto na tieto komponenty mala byť minimálne po dobu reálnej návratnosti investície, 10 rokov.

geotermalny vrt pre tepelne cerpadla Geotermálny vrt pre tepelné čerpadláVýstup pre primárny okruh do tepelného čerpadla

Injekčné potrubie pre appkáciu bentonitu

 

Prechodová spojka

 

 

Centračná spojka pre zníženia tepelných strát medzi okruhmi

 

 

Vratná hlavica

 

Ťažné inštalačné, ekologicky nezávadné závažie pre kolektor

 

Vyhĺbený vrt tlakovo injektovaný bentonito[/two_third]

css.php