V posledných rokoch aj na Slovensku dochádza vplyvom globálnych zmien k stále horúcejším letám. V horúčavách si človek hľadá chladné miesto, ktorým sa často stávajú neekologické klimatizované miestnosti. Klimatizačné jednotky sú dnes veľmi rozšírené, avšak ekologicky neúnosné pre životné prostredie (až 30% spotrebovanej energie v letných mesiacoch tvorí spotreba klimatizácie) aj pre bežne využívané priestory ( zvýšená hlučnosť a fúkanie studeného a suchého vzduchu vytvára nepríjemné pracovné aj obytné prostredie ). Plošné chladenie prináša novú dimenziu pohody počas horúcich letných dní, pričom chladenie stropom predstavuje najkomfortnejšiu alternatívu plošného systému. Pocit jemného chladu bez prievanu je jedinečný a veľmi príjemný. Strop poskytuje dostatok chladiacej plochy a vďaka jedinečnosti systému stropného chladenia je možné z 1kW elektrickej energie vyprodukovať až 60kW chladiaceho výkonu.

Klasická klimatizácia potrebuje obzvlášť nízku teplotu k tomu, aby dokázala vychladiť miestnosť cez malú plochu výmenníka. Chladiaca teplota sa pohybuje okolo 6 °C. Takto vychladeným výmenníkom je preháňaný teplý vzduch z miestnosti, ktorý sa pri prefukovaní cez vychladený výmenník ochladzuje, avšak na povrchu výmenníka sa často zráža a pohlcuje vlhkosť zo vzduchu, čím sa spotrebuje až 30% vstupnej elektrickej energie.

Chladiace stropy svojou optimálnou konštrukciou zbytočne neplytvajú takmer žiadnou energiou. Teplota chladiacej vody vstupujúcej do stropov sa pohybuje okolo 16 °C a pri chladení vlhkosť v miestnostiach nekondenzuje, vzduch aj napriek chladeniu nie je suchý ale naopak veľmi príjemný. Veľkosť chladiacej aktívnej plochy je niekoľko násobná, čo zabezpečuje, že aj z nižšou teplotou chladiacej vody dokážeme zabezpečiť totožný chladiaci výkon. Stropy chladí chladiace médium, ktoré prúdi v PEX rúrkach zabudovaných v strope alebo v sadrokartóne. Najčastejšie je ním chladiaca voda ochladená na požadovanú teplotu. Stropné chladenie pracuje s kombináciou princípu sálania chladu a ochladzovania vzduchu, čím zabezpečuje príjemnú teplotu vzduchu v miestnosti. Kondenzácii vzdušnej vlhkosti pri náhlych zmenách vlhkosti vzduchu zabraňujú pri stropnom chladení snímače rosného bodu, ktoré optimálne korigujú funkčnosť celého systému. Celý systém spotrebuje len energiu na pohon obehového čerpadla, čím je možné ušetriť 75% až 95% energie na chladenie objektu.

Bežne dostupné sú dva spôsoby ochladzovania vody v stropoch, formou tepelné čerpadlo alebo čerpaním vody zo studne, prípadne obehom nemrznúcej kvapaliny v geotermálnych hlbinných vrtoch. Ideálnym riešením je kombinácia tepelného čerpadla s podlahovým vykurovaním a chladiacimi stropmi, čím je možné ušetriť až 75% energie na kúrenie a 95% energie na chladenie objektu a znížiť mesačné poplatky za energiu, kúrenie a chladenie ( pre rodinný dom s bazénom do 300m2 ) na prijateľných 30 – 35 eur. Obdobným systémom kúrenia a chladenia je možné vykurovať bazén, trávnik, zimnú záhradu, chodníky a parkovacie plochy.

css.php